SEA DOO WAKE PRO 215 km

500 zł za godzinę / 150 zł – 15 minut